Üdvözöljük a GigaLED.eu weboldalon!
Beltéri led falak Kültéri led falak Fényújság / Fényreklám

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

melyek a KORÁD-TRADE Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető), valamint a jelen honlap valamennyi igénybe vevője (a továbbiakban: Vásárló) részére tartalmazzák a www.gigaled.eu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket, az alábbiak szerint:

 

I. Általános rendelkezések

1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a honlappal kapcsolatos valamennyi adásvételi- és egyéb szerződésre (továbbiakban: adásvételi szerződés) irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

2. A honlap használatának megkezdésével valamennyi Vásárló ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-et. A honlapot minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A honlap használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelő formában történhet. Kérjük, a rendelés leadása előtt olvassa el jelen ÁSZF-et.

3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a www.gigaled.eu weboldalon megjelenített termékek vagy szolgáltatások nem lesznek mindig elérhetőek. Üzemeltető fenntartja azt jogát, hogy ezen a terméket bármikor kivonja a forgalomból.

4. Üzemeltető webtárhely szolgáltatója:

Szolgáltató neve: Pregiato Consulting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Eörsy Péter utca 6.

E-mail: info@pregiato.hu

Adószám: 14364040-1-08

Cégjegyzékszám: 08-09-016562

 

II. A szolgáltatás tárgya, tartalma

1. Üzemeltető az általa üzemeltetett honlapon különböző termékeket és szolgáltatásokat tesz közzé.

2. Vásárló a www.gigaled.eu weboldalon keresztül vagy Üzemeltető email címére tudja a rendelését leadni. A megrendelés leadásához a weboldalon regisztrálni nem szükséges. A rendelés leadásához az alábbi adatok szükségesek: név, telefonszám, e-mail cím, méret elképzelés vagy a termék kódja, valamint egy rövid üzenet.

3. A terméket és a vételárról kiállított számlát Vásárló a szolgáltatást nyújtó cégtől kapja meg. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adott terméknek a honlapon feltüntetett vételára a szállítás költségeit nem tartalmazza.

4. Üzemeltető a leadott rendelés beérkezése után minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mail címre.

5. Amennyiben Üzemeltető a leadott megrendelést valamely oknál fogva nem tudja teljesíteni, arról haladéktalanul, emailen keresztül tájékoztatja Vásárlót. Amennyiben a nem teljesíthető megrendelés ellenértéke Üzemeltetőhöz már megérkezett, Üzemeltető az összeget 30 munkanapon belül visszatéríti. A visszatérítés ugyanazzal a fizetési móddal történik, amellyel az ellenérték megfizetése történt. Amennyiben ez valamely oknál fogva nem teljesíthető, Üzemeltető haladéktalanul felveszi Vásárlóval a kapcsolatot, és a megállapodás szerinti módon teljesíti a visszatérítést. 

6. Üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt fogadja be és dolgozza fel a megrendeléseket, és a megrendelések beérkezésének sorrendjében igyekszik elküldeni a csomagokat. A termékek szállítása a megrendelés visszaigazolásától számított 30 munkanapon belül történik. Amennyiben a kiszállítási idő a szokásnál több időt venne igénybe, Üzemeltető erről emailben haladéktalanul tájékoztatja Vásárlót.

7.  Üzemeltető a megrendelés elküldéséről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A csomagok kézbesítése a Vásárló választása szerint történhet futárszolgálattal, vagy az Üzemeltető saját tulajdonú gépjárműjével, illetve a termékek személyesen történő átvételére is lehetőség van a www.futofeny.hu oldalon feltüntetett helyszíneken.

 

III. A szolgáltatás díja, feltételei

1. A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenes, regisztrációhoz nem kötött. A megrendelés leadásához nincs szükség a weboldalon történő regisztrálásra.

2. Az ajánlatkérés során az elérhetőségre vonatkozó adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására a kapcsolatfelvétel akadálytalansága érdekében.

3. Az ajánlatkérés és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vásárló tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

4. A megrendelés megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a www.gigaled.eu oldalon megjelenített árak nettó árak, vagyis nem tartalmazzák a törvény által előírt áfát. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a honlapon feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. A szállítási költség megállapítása függ az érintett termék méretétől, valamint értékétől. Üzemeltető a szállítási költség pontos díját minden esetben előzetesen, írásban tudatja Vásárlóval.

6. Üzemeltető rögzíti, hogy a honlapon közzétett termékek, illetve szolgáltatások a következő fizetési módok alkalmazásával vásárolhatók meg: átutalás, készpénz

 

IV. Felek jogai és kötelezettségei

1. Vásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult az Üzemeltető által üzemeltetett honlapot igénybe venni, és az ott közzétett termékeket, illetve szolgáltatásokat a fent leírt fizetési mód alkalmazásával megrendelni és megvásárolni.

2. Vásárló köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit az ÁSZF rendelkezései szerint, valamint az általában elvárható gondossággal gyakorolni és teljesíteni, valamint harmadik személyekkel szemben is köteles jóhiszeműen eljárni a honlap igénybevétele során.

 

V. Jótállás

1. Üzemeltető az általa forgalmazott termékekre 1 évig jótállást biztosít, amely a termék Megrendelő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést Üzemeltető vagy annak megbízottja végezte, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

2. Üzemeltetőnek a jótállás alapján történő javítás elvégzésére, a hiba írásban történő bejelentésétől számított 14 munkanap áll rendelkezésére. Abban az esetben, ha a terméket Üzemeltető szerelte fel és a javítást a helyszínen kell elvégezni, a megjelölt határidőt az időjárási viszonyok befolyásolhatják.

Szerviz igényét kizárólag az info@gigaled.eu e-mail címre megküldött megrendelést követően tudjuk elfogadni.

Jótállási idő alatt történő meghibásodás esetén a terméket jótállási jegy és a számla felmutatásával tudjuk megjavítani. A szerviz a terméket megvizsgálja, indokolt esetben az elromlott alkatrészt cseréli.

3. Jelen ÁSZF alapján az elektromos alkatrészekre vállalt jótállás az alábbiakat foglalja magában: vezérlőegységek, tápegységek, vezetékelés, led modulok meghibásodása. A pixelekre vonatkozó jótállást a megvásárolt terméken található led diódák mennyiségének minimum 1%-ának meghibásodása esetén biztosítja Üzemeltető.

4. Vásárló tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a garanciális javítás helyszíneként a következőket jelöli meg:

a)       Üzemeltetőnek a gyártás helyszíneként szolgáló műhelye Győrben;

b)       az a település, ahol az Üzemeltető által felszerelt termék található.

Üzemeltető rögzíti, hogy azokat az általa gyártott termékeket, amelyeket nem Üzemeltető szerelt fel, minden esetben a győri műhelyben javítja, kivéve, ha Vásárlóval az ettől eltérő feltételeket írásban rögzít.

5. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a terméket nem Üzemeltető szerelte fel és / vagy kötötte be a villamos hálózatba (csak elszállította vagy elszállítatta), ebben az esetben a termék visszajuttatásáról Vásárló gondoskodik saját költségén, vagy kérheti Üzemeltetőt az üzemeltetés helyén történő javításra jótállási időn belül is az alábbi feltételek szerint:  kiszállási díj 70 Ft + áfa / km (üzemeltető székhelye – javítás helyszíne – üzemeltető székhelye viszonylat), minimális kiszállási díj 7500 Ft + áfa / alkalom.

Amennyiben a javításra szoruló termék futárszolgálat által szállítható méretű, úgy Üzemeltető biztosítani tudja a termék elszállítását, ebben az esetben azonban Vásárlót terheli a termék alapos becsomagolásának kötelezettsége is.

6. Üzemeltető rögzíti, hogy az általa felszerelt termékeket a helyszínen vállalja javítani.

7. Díjfizetés ellenében történő javítás:

Díjfizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a javítás a jótállási idő lejártát követően válik esedékessé, illetve amennyiben a berendezést átalakítás következtében sérülés érte, továbbá elemi kár, illetve egyéb, nem gyártási eredetű sérülés érte.

 

-          Kiszállási díj: 70 Ft + áfa / km (gyártó székhelye – javítás helyszíne – gyártó székhelye viszonylat)

-          Minimális kiszállási díj: 7500 Ft + áfa / alkalom

-          Munkadíj: 7500 Ft + áfa / minden megkezdett óra

-          Anyagköltség (a termék átvizsgálását követően Vásárlóval egyeztetve)

 

VI. Jogi felelősség

 

1. Üzemeltető nem vállal felelősséget:

a)       a szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

b)       a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

c)       egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

d)       a rendszer használatából adódó károkért.

 

2. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

3. Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Üzemeltető az interneten továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében kártérítési felelősségét kizárja.

 

VII. Adatvédelem

1. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF elválaszthatatlan, szerves részét képező Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, melyet Üzemeltető a honlapon szintén közzétesz.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF esetleges jövőbeli módosításait Üzemeltető a jelen honlapon köteles az ÁSZF-el egységes szerkezetben közzétenni.

2. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. A jelen ÁSZF 2019.10.14. napján lép hatályba.

 

(A 2019.10.13-ig hatályos ÁSZF-t társaságunk képernyőfotó formájában tárolta, igény esetén rendelkezésre bocsátjuk)

Összes cikk
Összes videó